Project- en verandermanagement

Project- en verandermanagement: Het terrein van de daadwerkelijk procesverbetering, veelal de (modernisering van de) digitalisering. Na het denken volgt het doen. 

De uitdaging

De eisen aan de klantgerichtheid, efficiency en van veel werkzaamheden neemt steeds meer toe. Het verbeteren van processen (wendbaarder, eenduidiger) heeft doorgaans een flinke ICT component. Werken op basis van papier past al lang niet meer in deze tijd en blokkeert efficiënt plaats- en tijdonafhankelijk werken.

Was het tien jaar geleden nog vooral de digitalisering zelf wat het grootste aandeel had in de projecten (van papier naar digitaal). Inmiddels gaat het meestal om de tweede generatie van verbeteringen. Van oud DMS / CMS naar nieuw DMS  / CMS, van filesysteem naar een social intranet of van een scala aan digitale oplossingen naar een meer geïntegreerd en samenhangend geheel. Deze verbeteringen vereisen veelal een projectmatige aanpak. Het kan dan gaan om:

  • Grotere interactie en verbinding met de klant, als onderdeel van of middels nieuwe website
  • Introductie of innovatie van (zaakgericht) Document Management
  • Vergroten interne efficiency en verbinding door invoering van een Social Intranet

De aanpak

Bij de daadwerkelijk verbeteringen in de processen gaat het erom de organisatie in de leidende rol te krijgen en te houden en deze te ondersteunen vanuit de ICT en het project. Klein beginnen (pilots) met snel zichtbare resultaten heeft de voorkeur om op gang te komen of o de behoeften snel scherp genoeg te krijgen.

Onze bijdrage

Dit kan zijn als de project- of programmaleider, als adviseur af als een combinatie van beiden. Net wat er mist of nodig is. Meestal vanuit de zijde van de organisatie om de vraag helder te krijgen. Vaak ook in samenwerking met de interne projectleider. Het project managen, alles in goede banen leiden, onderweg waar nodig bijstellen of en bijsturen en vooral de gebruiker vroeg en veel betrekken.  En natuurlijk de veranderingen benoemen, communiceren en begeleiden.

Voorbeelden 

Dienstverlening meestal kan op basis van een benoemd aantal uren per week in combinatie met overeengekomen projectresultaat en afgegeven planning.