Gemeente Zoetermeer

  • Het programma Digidos

Het programma Digidos, dat begoint met bouwvergunningen, groeidet binnen de Gemeente Zoetermeer uit tot een programma voor digitalisering ter ondersteuning van de dienstverlening. De gemeente biedt de burgers nu betere service en kortere doorlooptijden. Intern is de beoogde efficiencyverbetering gerealiseerd. Hierbij verzorgde ik de overall projectleiding en bracht eng ik mijn expertise op het gebied van documentmanagementsystemen en kennisoverdracht rond digitalisering van documenten in.

  • Processen rond vergunningverlening
  • Klantendossiers Welzijn
  • Factuurafhandeling
  • Fotoarchieven
  • Bestuurlijk besluitvormingsproces
  • Iintegratie met het Mid-office.