GGZ Rivierduinen – Naar één Corporate website

Rivierduinen
GGZ Riverduinen is door fusies snel gegroeid. Er waren een aantal verschillende websites. De nieuwe integrale corporate website verving deze. Het voortraject van dit project werd begeleid om tot een uitvoerbaar ontwerp te komen. Vervolgens werd succesvol een CMS pakket- en leveranciers selectie uitgevoerd. Samen met de interne projectleider en de implementatiepartij werd de nieuwe site succesvol gelanceerd.