Transport en Logistiek Nederland

  • Nieuwe website, intranet én DMS

Interne en externe ontwikkelingen maakten een vernieuwingsslag nodig. De behoeften van alle betrokken partijen waren niet goed in beeld. Samen met de organisatie werd een toekomstvisie opgesteld en overzicht over de behoeften gecreëerd. De interne informatiefunctie werd met eigen power versterkt. Als tweede stap werden eisen en wensen en een kanaal- en contentstrategie uitgewerkt. Dit maakte het mogelijk in samenhang een leveranciers-en pakketselectie voor website, in- en extranet en DMS uit te voeren. Vervolgens werd complementair aan de inzet van de interne projectleiding het traject begeleid om tot invoering van Sharepoint en het CMS Sitecore te komen.