Gemeente Den Haag

Binnen de gemeente Den Haag, Dienst stadsontwikkeling zijn bij DSO, DSB en brandweer enkele honderden mensen betrokken bij het verlenen van vergunningen in het kader van de Wabo. Door de invoering van deze Wet worden 25 vergunningsstelsels ondergebracht en samengevoegd in één proces met kortere doorlooptijden. Dit is aanleiding om de vergunningverlening digitaal te gaan afhandelen met behulp van workflow en een gekoppeld DMS. Als DMS-specialist en deelprojectleider zorgde ik voor coördinatie en inrichting van de dossiervorming en archivering. Hierbij werkt de nu centraal ingerichte ondersteuning als smeerolie voor het gehele proces.