Gemeente Den Haag – DMS inrichting voor nieuw WABO proces

Gemeente Den Haag
Vanuit Dienst stadsontwikkeling. Binnen de gemeente Den Haag zijn bij DSO, DSB en brandweer enkele honderden mensen betrokken bij het verlenen van vergunningen in het kader van de Wabo. Door de invoering deze Wet werden 25 vergunningsstelsels ondergebracht samengvoegd in één proces met kortere doorlooptijden. Dit was aanleiding de vergunningverlening digitaal te gaan afhandelen met behulp van workflow en een gekoppeld DMS. Als DMS specialist en deelprojectleider gezorgd voor coördinatie en inrichting van de dossiervorming en archivering. Hierbij werkt de nu centraal ingerichte ondersteuning als smeerolie voor het gehele proces.