Over Dirk Koster

Vereniging van Bloemenveilingen

Na mijn HBO bedrijfseconomie/tuinbouw begonnen bij de Vereniging van Bloemenveilingen als beleidsmedewerker. Na een paar jaar de informatievoorziening ingerold, een landelijke productcode opgezet, de afdeling informatisering ingericht en deze een aantal jaren geleid.

Waterleidingbedrijf Gouda

Die rol doorgezet als hoofd informatievoorziening bij het waterleidingbedrijf in Gouda, dat net gefuseerd was uit vijf kleinere waterleidingbedrijven. De enige overeenkomst tussen de systemen was dat ze vervangen moesten worden!  In een aantal jaren samen met het bedrijf en onder architectuur de informatievoorziening deel voor deel gemoderniseerd en tot één geheel gesmeed. Met de business aan het stuur, procesgericht en met IV als katalysator  als enabler voor efficiency en klantgerichtheid.

Citee

Hierna de overstap gemaakt van de lijn naar de inhoud. Naar de andere kant van de tafel bij de snelgroeiende systeemintegrator Citee, als consultant kennis- en document management. Hier het adviesvak geleerd. Veel projecten rond kennis-, content- en document management gedaan in de watersector en de commerciële sector.

M&I/Partners

Doorgestapt naar M&I/Partners. Veel projecten en advieswerk, met name binnen de gemeentelijke overheid en rond de opkomst van het zaakgerichte werken.

Dino4

Ondertussen begon het ondernemerschap te kriebelen en heb ik me aangesloten bij Dino4, als ondernemer in dienstverband. Dit nieuwe bedrijf als managing director mede vormgegeven. Een boeiende tijd met veel adviezen, projecten, programma’s en opleidingen op gebied van content- en document management. me verdiept in de customer journey en hoe je dat vertaalt in je werk als adviseur. Verder betrokken bij alles wat vanuit Dino4 met functionele innovatie te maken had.

Dirk Koster Consultancy

In mijn eigen onderneming komen nu alle lijnen uit het verleden samen. Alle opgebouwde expertise is beschikbaar bij het leveren van advies, het managen van projecten in het volgende deel van mijn eigen customer journey. Die waarin ik samen met mijn klanten werk aan concrete resultaten en verbeteringen.

Daarbij maak ik waar nodig dankbaar gebruik van het netwerk aan verbindingen wat ik heb opgebouwd met mensen en bedrijven waarmee ik eerder heb samengewerkt, zoals o.a. Dino4 en M&I/Partners.

Rode draad in mijn loopbaan is het realiseren van concrete resultaten door het leggen van verbindingen, tussen bloemenveilingen, tussen gefuseerde bedrijfsonderdelen, tussen mensen, tussen de organisatie en hun processen en systemen. Dit altijd om de business beter te laten werken, de efficiency te verhogen en om klanten beter te bedienen. Werken vanuit het overzicht, snel doordringen tot de kern van de puzzel en vanuit die samenhang realiseren  wat nodig is.

Mijn stijl is enthousiast, gedreven en pragmatisch. Samen komen we verder!