Verbinding is het sleutelwoord. Als adviseur en projectmanager ben ik in contact met alle betrokkenen.

Leren! Ik wil alles weten over nieuwe mogelijkheden. Wat kan, wat werkt en wat komt. Niet alleen over techniek maar ook over hoe mensen slimmer kunnen werken.

Lees hieronder over mijn expertise.

Verbinding met de klant

  • Weet jij wat jouw klant van je verwacht?
  • Is jouw dienstverlening daarop afgestemd?

De sleutel hiervoor is in verbinding komen en blijven. De manier waarop dat mogelijk is verandert snel. De rol van sociale media, het contact dat je daar met je klanten hebt speelt hierin mee.  Het gaat om de verbinding tussen de organisaties waar we diensten aan verlenen en hun klanten, maar net zo goed om de contacten die we zelf hebben met onze klanten en het onderhouden van die verbinding.

Ik ondersteun en faciliteer bij het maken en behouden van verbinding met de klant.

Verbindend organiseren

Hiërarchische organisaties veranderen in netwerkorganisaties. Maar nog niet overal. We hebben geleerd dat succes niet alleen van de techniek afhangt maar ook van de organisatie. In onze rol bij klanten hebben we daar niet altijd voldoende invloed op.

  • Hoe zorg je binnen de mogelijkheden die er zijn dat de organisatie voldoende aandacht krijgt?
  • Hoe voer je in complexe, enigszins verzuilde omgevingen effectief verbeteringen. Hoe betrek je het management bij gewenste verbeteringen en geef je ze de regie (weer terug)?

Enterprise Content Management als enabler

Ontwikkelingen op het gebied van ECM (Enterprise Content Management) geven krachtig gereedschap om een organisatie transparant, kennisvindbaar, informatiebreed en makkelijk toegankelijk te maken. Mits goed ingeregeld en gebruikt. Dit maakt duurzame verbindingen mogelijk. Denk aan het verbinden van organisatiebreed zoeken, documentmanagement, internet en intranet.

Ik verdiep mij in de vraag vanuit organisaties naar social intranet en hoe de markt hierop inspeelt. Ook hou ik mij bezig met trends in innovatie binnen alle producten voor search, documentmanagement, zaakgericht werken, intranet en internet.

Sharepoint als ECO-systeem

De toenemende rol van Sharepoint en Office 365 als veelomvattend en complex ecosysteem voor het gehele ECM-landschap.

Ik adviseer welke keuzes je binnen dit landschap kunt maken, hoe je het effectief in gebruik kunt nemen en daarna verantwoord kunt beheren. Ik kijk hierbij ook naar de snelle ontwikkeling van de markt van Sharepoint-implementatiepartijen en hun (half-)producten die hierin positief -of juist niet- kunnen bijdragen.

Schuivende technische grenzen

Ik werk graag op het grensvlak tussen interne ICT-oplossingen en vervanging hiervan door cloudoplossingen. Hoe realiseer je één (veilig) geheel. Alle nieuwe ontwikkelingen uit de Gartner Hype-cyclus voor ICT-innovatie houd ik in het oog. Ik kijk in welk tempo elke trend de fasen van opkomst, te hoge verwachting, desillusie en daadwerkelijke succesvolle invoering doorloopt.

Slimmer werken

Lifehacking: slimmer werken in minder tijd. Wat goed voor jou is is ook goed voor jouw team. Een fijne werkplek die het overal doet. Goed gereedschap is het halve werk. Ik adviseer over hoe je omgaat met je persoonlijke informatie-overload. Ik weet hoe je handig de veelheid aan bronnen en sociale media beheert om zonder veel inspanning bij te blijven.

Kennisoverdracht

Ik draag mijn kennis en ervaring graag actief over door nauw samen te werken met de interne betrokkenen.

Als docent bij de Leergang Adviseur Digitale Organisatie (LADO) van Dino4 hebben we inmiddels meer dan 100 junior / medior adviseurs in een intensief traject een serieuze carrièrestap laten maken.

Ook nieuwsgierig?

Ik volg structureel en systematisch een groot aantal bronnen en personen die bovenstaande thema’s inhoud geven. Bij de cursussen en opleidingen die ik geef, wordt dit verwacht en dat houdt me scherp. Hierdoor blijf ik als adviseur en projectmanager up-to-date.

Ik leer elke dag bij!