Advies

Van strategisch advies tot praktische scenario’s. Informatieplanning,  business architectuur, ontwikkelen van een visie en  het scherp krijgen van de behoeften. Pas als de vraag scherp is kan een passend antwoord worden gevonden! 

De uitdaging

Veel organisaties zijn zich ervan bewust dat er  verbeteringen noodzakelijk zijn. Niet altijd is scherp wat de gezamenlijke behoefte is, hoe de IV dit kan faciliteren, hoe dit het beste kan worden aangepakt en wat daarvoor in de markt te krijgen is. Leveranciers  van toepassingen met demo’s komen langs maar vinden geen aansluiting. Om een goed passend antwoord te krijgen moet eerst de vraag helder zijn.

De aanpak

In die situaties zorgt DK-C er samen met de organisatie voor dat er eerst een gezamenlijk visie op de verbeteringen ontstaat, de behoeften scherp genoeg worden benoemd, de business case helder wordt en er commitment ontstaat voor een vervolg. Lessen uit het verleden worden benoemd en betrokken. Van daaruit  kan er gericht worden gezocht naar de beste oplossing en -als dat nodig is- naar partij(-en) en producten die de gewenste verbeteringen kunnen realiseren.

Onze bijdrage

Onze bijdrage is die van onderzoeker, verbinder en adviseur die vanuit kennis van vergelijkbare organisaties, en wetend wat er in de mark te te halen is, overzicht creëert  en de vraag scherp krijgt. Dit kan zijn van een bedrijfsonderdeel of van een hele organisatie. En dit middels een uitvraag  combineert met het beste uit het aanbod.  Complementair aan wat de organisatie zelf aan kennis en kunde in huis heeft helpen we vervolgens desgewenst mee en trekken of duwen we waar nodig om het ook voor elkaar te krijgen.

 Enkele voorbeelden

googlef07fafbb7a86bedb