Van strategisch advies tot praktische scenario’s.

Informatieplanning, businessarchitectuur, ontwikkelen van een visie en het scherp krijgen van behoeften.

Pas als de vraag scherp is kan een passend antwoord worden gevonden.

De uitdaging

Weet wat u wilt! Iedereen weet dat verbeteringen noodzakelijk zijn maar weet u:

  • wat de gezamenlijke behoefte is?
  • hoe informatievoorziening dit kan faciliteren?
  • hoe het verbeterproces het beste kan worden aangepakt?
  • welke producten in de markt zijn?
  • of uw leveranciers echt aansluiten bij wat ú nodig heeft?

De aanpak

Samen met de organisatie zorg ik eerst voor een gezamenlijk visie op verbeteringen. De behoeften worden scherp benoemd, en de business case helder. Er ontstaat commitment! Lessen uit het verleden worden benoemd en betrokken. Van daaruit zoeken we samen naar de beste oplossing.

Mijn bijdrage

Ik ben de onderzoeker, de verbinder en de adviseur.
Met mijn uitgebreide ervaring bij vergelijkbare organisaties weet ik wat er in de markt is te halen.
Op organisatie- of afdelingsniveau zorg ik voor overzicht.

Ik krijg het voor elkaar!

 Enkele voorbeelden