Veiligheidsregio Kennemerland

  • Opstellen roadmap verbeteringen Informatievoorziening

Samen met vertegenwoordigers van alle afdelingen opstellen van een twee-jaren informatieplan, de roadmap. Hierin die projecten die het meeste bijdragen aan de ambities van de organisatie en het verbeteren van specifieke processen.