Zorginstelling Amerpoort – Kwaliteitssysteem, visie op Social intranet en DMS

Amerpoort
Met als aanleiding een verouderd kwaliteitshandboek werd een visie voor een nieuwe DMS opgezet. Middels een pilot van het vernieuwd systeem voor kwaliteitsdocumenten werd een visieontwikkeld en draagvlak gecreeerd voor het vervolg.  Als adviseur de workshops geleid, de Sharepoint inrichting bedacht en mede uitgevoerd en het inhoudelijke advies voor de organisatiebrede invoering opgesteld.