Zorginstelling Amerpoort – Kwaliteitssysteem, visie op Social intranet en DMS

Met als aanleiding een verouderd kwaliteitshandboek werd een visie voor een nieuw DMS opgezet. Via een pilot van het vernieuwd systeem voor kwaliteitsdocumenten werd een visie ontwikkeld en draagvlak gecreëerd voor het vervolg.  Als adviseur heb ik de workshops geleid, de Sharepoint-inrichting bedacht en mede uitgevoerd en het inhoudelijke advies voor de organisatiebrede invoering opgesteld.