GGZ Rivierduinen – Pilots DMS en samenwerken

Riverduinen was door fusies snel gegroeid. De documentaire inrichting en de gebruikte systemen voor intranet en (kwaliteits- en) andere documenten waren hierop nog niet aangepast. Met de organisatie werden diverse pilots met Sharepoint uitgevoerd om verbeteringen hierin te faciliteren. Als projectleider het project vormgegeven, behoeften in kaart gebracht, verbinding tussen interne klant en externe leverancier verzorgd en de pilots succesvol uitgevoerd. Dit betrof onder meer een kennisbank voor een specialistisch centrum, teamsites, samenwerkings-functionaliteit voor OR en cliëntenraad en het samenwerken in projecten.