Tweede Kamer der Staten-Generaal

  • Professionalisering dienstverlening en klantervaring 
De dienstverlening aan de Tweede Kamerleden, hun ondersteunende fracties en de ambtenaren werd van oudsher vanuit verschillende diensten verzorgd. Vanuit de klanten groeide de behoefte dit als een geheel, soepel via de verschillende kanalen, aangeboden te krijgen. Hiertoe is een programma uitgevoerd om deze professionaliseringsslag stapsgewijze te realiseren.

Dit programma had als resultaten:
• Op lean wijze optimaliseren van de ketenprocessen waarin de ICT, facilitaire- en beveiligingsdienstverlening wordt uitgevoerd, zoals instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers.
• In deze processen het vergroten van samenwerking tussen de betrokken van de diverse diensten zodat er een eenduidige klantervaring ontstaat.
• Verbetering van inrichting en uitvoering van het Service Management, zodat dit meer aansluit op de behoefte van de klanten.
• Verbeteren van informatie op het intranet over de dienstverlening.
• Beter opstellen en beschikbaar stellen van de dienstverleningsoverzichten en alle bijbehoren afspraken rondom de dienstverlening.