Gemeente Den Haag

  • Verbeterprogramma Raadsinformatie

Opstellen en uitvoeren informatieplan om de informatievoorziening in het bestuurlijke proces voor de Raad, griffie en bewoners op peil te brengen, inclusief selectie en implementatie van een nieuw raadsinformatiesysteem en het inregelen van de digitale handtekening en digitale archivering.