Tweede Kamer der Staten-Generaal

  • Vernieuwing publicatie procesinformatie wetgeving op www.tweedekamer.nl

Organiseren van de publicatie van een wetgevingsmonitor waarin de voortgang van het wetgevingsproces beter te volgen is op www.tweedekamer.nl