Gemeente Amsterdam – Samenwerking met Sharepoint voor stadsdeel Zuidoost

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost
Binnen het stadsdeel Amsterdam Zuidoost is Sharepoint ingezet ter ondersteuning van de samenwerking voor projecten en een aantal andere processen die zich daarvoor goed lenen, zoals vergaderactiviteiten en opstellen beleidsstukken. Op basis van een plan van aanpak en een ontwerp werden de verschillende onderdelen uitgewerkt in nauwe afstemming met de organisatie. Vervolgens werden dit in Sharepoint 2010 ingericht, werd instructie georganiseerd en werd het systeem in gebruik genomen. Hierdoor werd het gebruikte filesysteem overbodig gemaakt. Ook beheer en Governance werden ingericht.