Gemeente Zuidplas – Digitalisering bestuurlijke proces

Voor het digitaliseren van het bestuurlijke proces is een sluitende Business Case opgesteld. Hierna is in het herontwerp van het bestuurlijk proces uitgewerkt en met Corsa Case en Notubiz geïplementeerd. Het proces verloopt nu vanaf het maken van de stukken tot en met het gebruik tijdens vergaderingen op de Ipads volledig digitaal.