Agis – Kennismanagement voor de afdeling Commercie

AGIS
Bij verzekeraar Agis was de vraag hoe bij de afdeling Commercie de kennisdeling kon worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Hiertoe werd na het opstellen van een visie een ontwerp- en implementatie traject van een kennis- en documentmanagement omgeving voor de directie Commercie ingezet. Doelstelling was de realisatie van een aantal verbeteringen in het reactie- en samenwerkend vermogen van de organisatie. Als hulpmiddel hiervoor een inrichting op basis van Sharepoint in de cloud.