Gemeente Delft – Advies inrichting DMS voor WABO

Op basis van een quick scan de stand van zaken van de voorbereidingen op de invoering van de Wabo en de risico´s bij de dossiervorming vastgesteld. Het resultaat is een stappenplan om op tijd de Wabo te kunnen uitvoeren en concrete maatregelen om de dossiervorming meer te integreren in het Wabo-proces en te voldoen aan de eisen van de Wabo.