Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland

  • Opstellen en implementeren visie en aanpak voor digitaal samenwerken en archiveren. 

Na het opstellen van een visie en aanpak werd ervoor gekozen het bestaande systeem (Decos) te moderniseren en daarmee het zaakgericht werken stapsgewijze in te voeren, op basis van de VERA processenlijst, inclusiefgebruik van een digitale handtekening en inregelen van substitutie.