Veiligheidsregio Hollands Midden

  • Opstellen en implementeren visie en aanpak voor digitaal samenwerken en archiveren.

Opstellen en implementeren visie en aanpak voor digitaal samenwerken en archiveren. Opstellen PVE en begeleiden Europese aanbesteding voor in- en extern portaal, DMS, RMA, Zaaksysteem, bestuurlijk systeem, sjablonen systeem, digitale ondertekening en objectregistratie.