Interpay (nu Equens) – Invoering DMS

afd-83188
Interpay zorgde voor de verwerking van het elektronische betalingsverkeer in Nederland (acceptgiro, pin, chipknip). Interpay Nederland is inmidels met het Duitse Transaktionsinstiut gefuseerd tot Equens. Selectie en implementatie van het organisatiebreed gebruikte DMS bij Interpay voor de 1800 medewerkers van de 20 betrokken afdelingen. Het betrof onderzoek en opstellen van een business case naar haalbaarheid en ‘kaderstellend’ beleid. Als projectleider de  verbindende schakel tussen Business Unit management, deelprojectgroepen en ondersteunende afdelingen voor vormgeving, techniek en beheer.