Hydron (nu Oasen) – Herstellen IV Governance vanuit de Business

De IV van het bedrijf was ondergebracht bij een gezamenlijk dienstencentrum, met als ongewenst gevolg dat besturing vanuit de business was weggezakt en achterstallig onderhoud op cruciale systemen was ontstaan. Als interim manager de regie weer opgepakt en enkele inhaaltrajecten georganiseerd om de achterstand weg te werken, waarna de IV weer in eigen beheer kon worden genomen. Daarnaast in deze periode trekker geweest van diverse projecten rond de documentaire informatievoorziening en de digitalisering vormgegeven.