Gemeente Zuidplas – Optimalisatieslag DMS gebruik na fusie

Gemeente Zuidplas
Met de fusie is Zuidplas voor document management organisatiebreed gebruik gaan maken van Corsa. Als vervolgstap is als adviseur een anlayse gedaan welke verbeteringen in de DMS-omgeving en voor digitalisering van het bestuurlijke besluitvormingsproces gewenst zijn.Het DMS zal in een 2e fase worden geoptimaliseerd en (zaakgericht) uitgebouwd, als onderdeel van het bredere traject de dienstverlening aan te laten sluiten op het ‘Antwoord’ concept.