Kennis- en informatiemanagement in post HBO opleiding

IM&B
Als onderdeel van leergang IM&B verzorgen van het onderdeel kennis- en informatie management, samen met Ben Jonkeren. Kern van het programma is het evenwicht tussen kennis, organisatie, techniek en communicatie en het toewerken naar een eigen informatieplan dat aan het einde van de cyclus door de cursisten werd gepresenteerd.