Gemeente Groningen – Scenario’s vervolg digitalisering en zaakgericht werken

Onderzoek naar situatie gebruikte Midoffice en DMS-componenten om op basis van een onderbouwde visie en op basis van scenario’s de richting voor het vervolg te kunnen herijken. Samen met specialist van M&I/Partners en Argitek. Als senior adviseur verantwoordelijk voor borging van de juiste diepgang en het betrekken van de klantorganisatie bij de analyse van de behaalde resultaten en het uitwerken en afwegen van de scenario’s voor het vervolg.

Gemeente Groningen