Evides – Scenario’s modernisering DMS landschap

Onderzoek naar situatie gebruikte DMS-functionaliteit (Livelink) om op basis van een onderbouwde visie en op basis van scenario’s de richting voor het vervolg te kunnen herijken (Livelink, MS Sharepoint 2013 of hybride). Als adviseur en projectleider gezorgd voor borging van de juiste diepgang en het betrekken van de klantorganisatie bij analyse en uitwerking, afwegen van vervolgscenario’s en het voorbereiden van het vervolg.

http://www.evides.nl