Dirk Koster Consultancy

De rode draad in mijn loopbaan is het realiseren van concrete resultaten door het leggen van verbindingen. Tussen bloemenveilingen, gefuseerde bedrijfsonderdelen, tussen mensen en tussen de organisatie en hun processen en systemen. Altijd om de business beter te laten werken, de efficiency te verhogen en de klanten beter te bedienen. Werken vanuit het overzicht, snel doordringen tot de kern van de puzzel en vanuit die samenhang realiseren wat nodig is.

In mijn eigen onderneming komen nu alle lijnen uit het verleden samen. Alle opgebouwde expertise is beschikbaar bij het leveren van advies en in het managen van projecten in het volgende deel van mijn eigen customer journey. Hierin werk ik samen met mijn klanten aan concrete resultaten en verbeteringen.
Daarbij maak ik waar nodig dankbaar gebruik van het netwerk aan verbindingen dat ik heb opgebouwd met mensen en bedrijven waarmee ik eerder heb samengewerkt, zoals o.a. Dino4 en M&I/Partners.

Mijn stijl is enthousiast, gedreven en pragmatisch. Samen komen we verder!

Dino4

  • Managing Director
  • Vormgeven Startup

Het ondernemerschap kriebelt en ik sluit mij aan bij  de startup Dino4. Dit nieuwe bedrijf geef ik als managing director mede vorm. Een boeiende tijd met veel advisering, projecten, programma’s en opleidingen op gebied van content- en documentmanagement. Ik verdiep me in de customer journey en hoe zich dat vertaalt naar mijn werk als adviseur. Ik ben betrokken bij alles wat vanuit Dino4 met functionele innovatie te maken heeft.

M&I/Partners

  • Projectmanager
  • Adviseur

Bij M&I Partners werk ik als projectmanager en adviseur voornamelijk binnen de gemeentelijke overheid aan de opkomst van Zaakgericht Werken.

Citee

  • Consultant kennis- en documentmanagement

Bij Citee maak ik de overstap naar de inhoud. Bij deze snelgroeiende systeemintegrator leer ik het adviesvak. Ik doe veel projecten rond kennis-, content- en documentmanagement watersector en in de commerciële sector.

Waterleidingbedrijf Gouda

  • Hoofd informatievoorziening

Het waterleidingbedrijf in Gouda is net gefuseerd uit vijf kleinere waterleidingbedrijven. De enige overeenkomst tussen de systemen is dat ze vervangen moeten worden! Ik werk onder de afdeling architectuur en samen moderniseren we deel voor deel de informatievoorziening tot één geheel. De business aan het stuur, procesgericht en met IV als katalysator en enabler voor efficiency en klantgerichtheid.

Vereniging van Bloemenveilingen

  • Beleidsmedewerker
  • Hoofd informatievoorziening

Na mijn HBO bedrijfseconomie/tuinbouw begin ik als beleidsmedewerker bij de Vereniging van Bloemenveilingen. Na een paar jaar rol ik de informatievoorziening in en zet ik een landelijke productcode op. Ik richt de afdeling informatisering in en geef hier leiding aan.