Gemeente Zuidplas – Optimalisatieslag DMS gebruik na fusie

Met de fusie is Zuidplas voor document management organisatiebreed gebruik gaan maken van Corsa. Als vervolgstap heb ik in de rol van adviseur een analyse gedaan van welke verbeteringen in de DMS-omgeving en voor digitalisering van het bestuurlijke besluitvormingsproces gewenst zijn. Het DMS zal in een 2e fase worden geoptimaliseerd en (zaakgericht) worden uitgebouwd, om als onderdeel van het bredere traject de dienstverlening aan te laten sluiten op het ‘Antwoord’ – concept.